ઈતિહાસ અને સ્થાપત્ય
 
ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્‍યમાં કોડીનાર ઘણું પૂરાણુનગર મનાય છે. જેનો ઉલ્લેખ પૌરાણિક શાસ્ત્રોમાં થયેલો જોવા મળે છે. હાલ પણ કોડીનારની અંદર અને તેની આજુ-બાજુના કેટલાક સ્થળો તેની પૌરાણિકતાનો પુરાવો આપી રહયાં છે.
 
આઝાદી પહેલા લગભગ ૧૭-૧૮ સતકમાં તે જૂનાગઢનો એક ભાગ ગણાતું અને તેનો વહિવટ નવાબોને આધીન હતો. જે એક પ્રસંગ પછીથી ૧૮૧૩-૧૪ના ગાળામાં ગાયકવાડી દીવાન શ્રી વિઠ્ઠલરાવ દેવાજીની કુનેહથી એક કરાર અનુસાર ગાયકવાડી પ્રદેશના ભાગરૂપે ગાયકવાડ સરકારના શાસનમાં ભળી અમરેલી પ્રાંતના એક પ્રાંત રૂપે સામેલ થયું અને અમરેલી જિલ્લાના વહીવટ નીચે આવ્યું. ૧૯૯૭ દરમિયાન શ્રી શંકરસિંહ વાઘેલાની રા.જ.પા. સરકાર વખતે રજી ઓકટો. (ગાંધી જયંતિ)ના રોજ કોડીનારનો સમાવેશ ફરી વખતે જૂનાગઢ જિલ્લા સાથે કરવામાં આવ્યો અને તે જૂનાગઢ જિલ્લાના એક તાલુકા તરીકે હાલ પ્રતિષ્ઠા પામી રહયું છે.
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
Developed By: