જોવાલાયક સ્થળો
 
         સ્વામી વિવેકાનંદ બાગનો વિકાસ કરીને લોક મનોરંજન માટે સંગીત-ગીત માટે ધ્વનિ વર્ધક યંત્રો મૂકવામાં આવ્યાં. સુંદર ફુવારો પણ મૂકવામાં આવ્યો.


   
     
સ્વામી વિવેકાનંદ બાગ
   
           
     
   
           
           
     
        
   
     
   
     
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
   
 
Developed By: