સ્થાપના
 
       ૧૯૯૪થી કોડીનાર નગર પંચાયતને ''કોડીનાર નગર પાલિકા'' - સી વર્ગના સ્થાનમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે અને કોડીનાર નગર પાલિકાના શાસન અંતર્ગત કોડીનાર અવિરત પ્રગતિની કેડી કંડારી રહયું છે
   
   
       ૧૯૪૭થી આજ ર૦૦૮ સુધીના ’’શહેર સુધરાઈ’’ અને ’’નગરપાલિકા’’સુધીના વિકાસની આછી રૂપરેખા અહીં આપવાનો પ્રયાસ થયેલ છે. જેમાં નાના સ્તરના અસંખ્ય વિકાસ કાર્યોની નોંધ અહીં સ્થળ સંકોચના કારણે તેમજ સમયના કારણે દર્શાવાયેલ નથી. પરંતુ ખાસ-ખાસ મુખ્ય વિકાસ કાર્યોની વિગતો દર્શાવેલ છે.
   
   
     આ વિકાસ યાત્રાના સહયોગીઓ તરીકે કોડીનારના નગરજનો, નગર આગેવાનો, નગરના વરિષ્ઠ બુદ્ઘિજીવી લોકો સૌનું માર્ગદર્શન રહયું છે. એ જ રીતે નગરપાલિકાના સંનિષ્ઠ કર્મચારીઓનો સહયોગ પણ રહ્યો છે. આ શક્તિ ધોધથી ઘણા બધા અશકય કાર્યો પણ પાર પાડ્યા છે. અને નગર પ્રગતિને ચોમુખી ગતિ મળી છે. ભવિષ્યમાં પણ તેના પ્રથગામી બની રહી આ દોર આગળ વધશે તો કોડીનારનું ભાવી ઘણું ઉજજવળ છે. હાલ તો સ્વર્ણિમ વર્ષની ગૌરવપૂર્ણ ઉજવણીના મંગલ પ્રસંગે આ વિકાસ કાર્યોનું સ્વલ્પ દર્શન આગામી વિકાસની ગતિમાં પ્રેરણારૂપ બની રહેશે, એમ કહેવું અસ્થાને નહીં ગણાય...    
   
         
   
   
   
   
    નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.    
 
Developed By: